Projeler< Geri dönün

T.C. Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivleri 1 Nolu Depo Binası (Hazine-i Evrak)

T.C. Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivleri 1 Nolu Depo Binası (Hazine-i Evrak)

Proje Hakkında

Hazine-i Evrak Yapısı İstanbul'da Vilayet Bahçesi içinde yer almaktadır. İtalyan mimar kardeşlerden GASPARE TRAJONA FOSSATİ tarafından tasarlanmış ve 1846-1848 yılları arasında Osmanlı Sadrazamı Mustafa Reşit Paşa imparatorluğun ilk arşiv binası olarak yaptırılmıştır. 14.04.2003 tarih ve 14835 sayılı İst. I Nolu K. Ve T.K. kurulunun kararı ile onaylanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri doğrultusunda (Mesleki kontrollüğümüzde) 2006-2007 yıllarında yapı restore edilmiştir." Ulusal ve Uluslar arası Araştırma, Arşiv Belgeleme ve Okuma Salonu" olarak kullanılacaktır.
TMMOB Mimarlar Odası 2008 yılında XI. Ulusal Mimarlık sergisi ve Ödülleri Programında " Yapı dalı-koruma yaşatma " dalında başarı ödülü kazanmıştır.

Künye

  • Durum: Tamamlandı
  • Tarih: 2002
  • İş Tanımı: Rölöve,  Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri
    Proje Müellifi: Y. Mimar Acar Avunduk