Projeler< Geri dönün

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri / Süleymaniye Depo Binası (Tabhane)

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri / Süleymaniye Depo Binası (Tabhane)

Proje Hakkında

İstanbul’da Süleymaniye Külliyesi içinde yer alır. 16.y.yıl yapısı olup, Mimar Sinan'ın eseridir. Revaklı avlu türünün en başarılı örneklerindendir. 2002 yılında Avunduk Mimarlık tarafından rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmış ve ilgili Koruma Kurulunca onaylanmıştır. İl Özel İdaresi Tarafından (2011-2012) başlatılan restorasyon çalışmalarının ilk aşamasında mesleki denetim yapılmamış, ancak bilahare yapılan girişimler sonucu mesleki denetim hakkı elde edilmiştir. Halen restorasyon çalışmaları denetimimizde devam etmektedir.

Künye

  • Durum: Tamamlandı
  • Tarih: 2002
  • İşin Sahibi: T.C. İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
    Proje Müellifi: Y. Mimar Acar Avunduk

Proje Grubu

E. Funda Mutlu, Selda İncekara, Füsun Karadağ, Didem Aydoğan, Özlem Duran, İnci Yalçın